Figur af Læsehest ovenpå bøger om kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy ACT og angst hos psykolog Maja Schou: Samtaler Terapi Supervision

Supervision

Jeg tilbyder anerkendende og omsorgsfuld supervision med rum til fordybelse i Lyngby og på Vesterbro i København.
Supervisionen foregår på et bredt kognitivt grundlag. Den kan bruges med henblik på opnåelse af autorisation for psykologer på vej mod autorisation.


Når man arbejder med andre mennesker, har man ofte brug for og gavn af at tænke højt over egen praksis og oplevelser forbundet med ens arbejde. Med andre ord ”at samtale om samtaler”.

Supervision kan handle om mange ting i forhold til disse samtaler og møder mellem mennesker. Det kan fx handle om at skabe forståelse og overblik i en given sag. Det primære behov kan også være en oplevet øgning i ens handlemuligheder og inspiration til, hvordan man kan navigere videre frem.
Supervision kan desuden handle om de mere personlige og følelsesmæssige aspekter ved vores arbejde. Det kan fx være tanker og følelser relateret bekymring, dårlig samvittighed, utilstrækkelighed eller frustration. 

Supervisionen kan foregå individuelt og i gruppe. Rammer, form og indhold aftales gensidigt og løbende.

Jeg har erfaring med at supervisere psykologer på vej mod autorisation. Jeg har desuden superviseret andre faggrupper, der sidder i en samtalefunktion med mennesker, såsom socialrådgivere, jordemødre og hjælpelinje-personale.

Du kan læse mere om min faglige baggrund og mine værdier i mødet med andre mennesker her.
Du kan læse mere om min faglige tilgang og de kognitive terapier her.

Privatlivspolitik Copyright © Psykolog Maja Schou
<