Hjælp til

Hos mig kan du tale om og få hjælp til de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd. Min vision og ambition som psykolog og for min praksis i Lyngby og på Vesterbro er at tilbyde et sted, hvor du kan være dig – lige som du er, og lige som du har det.

Det vigtigste for vores samtaler er ikke, om der er tale om stress, angst, depression eller en anden “diagnose”.
Det vigtigste er, at du oplever, at noget er gået i hårdknude. At det, du har forsøgt, for at håndtere det, ikke har bragt dig derhen, du ønskede. Eller at noget opleves for svært at bære alene.


Min erfaring er, at hvert menneske er helt sig selv. Både stress, angst, depression m.m. kommer derfor også til udtryk på sin egen måde og har sin egen dynamik hos den enkelte. Det kan med andre ord være meget individuelt, hvad der aktiverer problematikken; hvilke symptomer man oplever; hvordan man reagerer, og hvilke konsekvenser det medfører i ens hverdag og for ens liv.

Derfor vil vi altid starte med at få et overblik over lige præcis din situation og de udfordringer, du oplever.

Nedenfor har jeg samlet en oversigt over de områder, som jeg på baggrund af faglig viden og solid erfaring som psykolog tilbyder hjælp til:

Alle former for angst:

 • Panikangst (angst for angsten)
 • Agorafobi (angst for ikke at kunne komme ud/væk i bestemte situationer)
 • Helbredsangst
 • Generaliseret angst (omfattende og vedvarende bekymringer for en lang række ting)
 • Præstationsangst og eksamensangst
 • OCD (tvangstanker og tvangshandlinger relateret til fx bakterier og smitte, ansvar, tælle/remse, tjekke og lignende).   

Jeg tilbyder også ledsaget eksponering ud af huset, hvor vi sammen møder det frygtede og træner forskellige strategier til at håndtere situationen, angsten m.m.

Depression:

 • Herunder også nedtrykthed og mistrivsel
 • Forebyggelse af tilbagefald ved tidligere depressioner.

Stress og udbrændthed:

 • Herunder også mistrivsel, udmattelse, omsorgstræthed m.v. 

Sorg og krise:  

 • Tilpasnings- og belastningsreaktioner i forbindelse med tab og svære livsomstændigheder eller -omvæltninger. 

Trikotillomani og skin picking:

 • Repetitiv adfærd, hvor hår plukkes ud fra hovedbund og/eller øjenbryn og -vipper
 • Repetitiv adfærd, hvor man piller i hud og/eller negle.

Spiseproblematikker:

 • Bulimi
 • Overspisning (Binge Eating Disorder, BED)
 • Ortoreksi (omfattende optagethed af sundhed samt at leve og spise sundt)
 • Anoreksi (i tilfælde med ikke-kritisk vægtstatus).

Almenpsykologiske problemstillinger:

Fx

 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Høje krav og standarder til fx ens væremåde, udseende, præstationer / Perfektionisme
 • Overspringshandlinger
 • Jalousi
 • Brud i relationer 

Unge:

Jeg har mange års erfaring med at tale med unge mennesker. Primært fra 15 år og op.
Det er et samarbejde, jeg holder meget af.  

Mange af de unge mennesker, jeg møder, kæmper med usikkerhed og selvkritik. Det kan være svært at vide, hvem man er; hvad man står for, og at man er god nok, som man er. Mange af de unge mennesker, jeg møder, stiller høje krav til sig selv, oplever præstationsangst, bekymringer, stress, ensomhed og/eller frygt for ikke at passe ind og være med.

Helt grundlæggende oplever mange, at overgangen til voksenlivet kan være svær eller overvældende.

Terapien handler derfor ofte om at finde sig selv og sin plads her i verden – i forhold til hvem man er som person, ens omgangskreds, studie og fremtid, ansvar og forpligtelser, kæresterelationer m.m. Terapien handler ofte også om at lære at balancere indre behov med både indre og ydre forventninger og krav.

Nogle gange kæmper vi også med lignende emner langt ind i vores voksenliv. Jeg møder således også mange voksne, som endnu ikke føler, at de rigtigt har fundet fodfæste i dem selv og i verden – i forhold til trivsel, tilfredshed, identitet og balance. 
Som voksen er du derfor også meget velkommen til at sætte sådanne tematikker på dagsordenen i et samtaleforløb med mig.

Familiedannelse:

Jeg har særlig interesse i og viden om de psykologiske aspekter forbundet med familiedannelse.

Temaer kan her være:

 • Ufrivillig barnløshed / fertilitetsproblemer
 • Om at blive og være singleforælder/soloforælder
 • Fødselsangst
 • Tidligere tab
 • Efterfødselsreaktioner/”fødselsdepression”
 • Angst og bekymring … og alle de andre tanker og følelser, vi kan komme i kontakt med i perioden omkring graviditet, fødsel og eftertiden.

I et forløb hos mig kan processen omkring familiedannelse være det primære tema. Det er således det, du henvender dig med, og som vi langt overvejende samarbejder omkring. For andre er det et tema, der løber parallelt med og væver sig ind i de ting, vi ellers arbejder med.  

Vi kan og skal ikke vide alt om alt – hverken privat eller professionelt.
Hvis du overvejer, om jeg kan hjælpe dig med lige netop dine problemer, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Mit etiske fundament som psykolog byder mig kun at påtage mig opgaver, som jeg vurderer, jeg er kvalificeret til i kraft af uddannelse, træning og erfaring.

Læs mere om min baggrund og mine værdier som psykolog.

Privatlivspolitik Copyright © Psykolog Maja Schou
<