Indretning, Vesterbro

Etik og fortrolighed

Som autoriseret psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet samt medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder jeg i henhold til ”De Etiske Retningslinjer for psykologer i Norden”. Jeg er desuden underlagt Psykologloven.


Det betyder blandt andet, at jeg har tavshedspligt om alle forhold, du fortæller mig. Tavshedspligten udspringer således af et grundlæggende terapeutisk princip om, at man skal kunne fortælle ting i fortrolighed. At man skal kunne give oplysninger til sin psykolog i tillid til, at de ikke videregives.

Eventuel videregivelse af oplysninger sker således ikke uden dit forudgående samtykke.

Der er enkelte undtagelser til min tavshedspligt. Hvis der foreligger åbenbar og akut fare for dig eller andre, skal jeg informere relevante andre herom. Jeg har således pligt til at forebygge skade.

Jeg har desuden skærpet pligt til at underrette kommunen, såfremt jeg får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, overgreb eller anden form for omsorgssvigt.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller anden forældremyndighedsindehaver give samtykke til at opstarte behandling. 

Du kan læse mere om ”De Etiske Retningslinjer for psykologer i Norden” her.

Privatlivspolitik Copyright © Psykolog Maja Schou
<